Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Plan lekcji 2020/2021 dostępny w zakładce

DOKUMENTY/PLAN LEKCJI

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie zaprasza RODZICÓW dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

w roku szkolnym 2020/2021

na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 28.08.2020 roku, o godzinie 17.00.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie internetowej szkoły, na facebook szkoły i w szkole ( wywieszone listy na oknie) zgodnie z nowymi wytycznymi  Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r.

Terminy:

10 kwietnia o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

Do 17 kwietnia potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20 kwietnia o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wyniki rekrutacji do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie internetowej szkoły, na facebook szkoły i w szkole ( wywieszone listy na oknie) zgodnie                 z nowymi wytycznymi  Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r.

Terminy:

Do 10 kwietnia złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

15 kwietnia o godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

Do 20  kwietnia  potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

21 kwietnia o godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Potiwrdzenie woli:

- klasa 1

- przedszkole

Wniosek klasa 1 z obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek klasa 1 spoza obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek klasa 0 z obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek klasa 0 spoza obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek do przedszkola z obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek do przedszkola spoza obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

 

Kalendarz imprez i uroczystości na rok szkolny 2020/2021.

<<POBIERZ>>>

Do pobrania - Kalendarz imprez i uroczystości 2020/2120/21

Do pobrania - Wniosek o dopuszczenie programu

Do pobrania - Realizacja ilości godzin

Do pobrania - Realizacja podstawy programowej

Do pobrania - Analiza własna pracy nauczyciela.

 

Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi    

08.09 – Zebranie organizacyjne klasy 4-8– zapoznanie z organizacją roku szkolnego, zapoznanie z dokumentami wewnątrzszkolnymi. 

08.09 – Zebranie organizacyjne klasy 0-3– zapoznanie z organizacją roku szkolnego, zapoznanie z dokumentami wewnątrzszkolnymi                                                                                                                    

27.10. – drzwi otwarte (mogą być online)                                                                                                                                              

08.12. – drzwi otwarte (mogą być online)                                                                                                                                           

02.01. – wywiadówki klasy 4-8, podsumowanie I półrocza

03.01. – wywiadówki klasy 0-3, podsumowanie I półrocza.                                                                                                                                    

13.04. – drzwi otwarte (mogą być online)                                                                                                                                                                                                                                                                                 
01.06. – zebranie podsumowujące rok szkolny – klasy 4-8

02.06. – zebranie podsumowujące rok szkolny – klasy 0-3

RODO

Rodo 1

<<POBIERZ>>

Rodo 2

<<POBIERZ>>

Kalendarz imprez i uroczystości 2020/21

<<POBIERZ>>