Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie zaprasza RODZICÓW dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

w roku szkolnym 2020/2021

na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 28.08.2020 roku, o godzinie 17.00.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie internetowej szkoły, na facebook szkoły i w szkole ( wywieszone listy na oknie) zgodnie z nowymi wytycznymi  Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r.

Terminy:

10 kwietnia o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

Do 17 kwietnia potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20 kwietnia o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wyniki rekrutacji do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie internetowej szkoły, na facebook szkoły i w szkole ( wywieszone listy na oknie) zgodnie                 z nowymi wytycznymi  Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r.

Terminy:

Do 10 kwietnia złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

15 kwietnia o godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

Do 20  kwietnia  potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

21 kwietnia o godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Potiwrdzenie woli:

- klasa 1

- przedszkole

Wniosek klasa 1 z obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek klasa 1 spoza obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek klasa 0 z obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek klasa 0 spoza obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek do przedszkola z obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek do przedszkola spoza obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

 

Kalendarz imprez i uroczystości na rok szkolny 2019/2020.

<<POBIERZ>>>

Do pobrania - Kalendarz imprez i uroczystości 2019/2020.

Do pobrania - Wniosek o dopuszczenie programu

Do pobrania - Realizacja ilości godzin

Do pobrania - Realizacja podstawy programowej

Do pobrania - Analiza własna pracy nauczyciela.

 

Rada Rodziców zaprasza na zabawę karnawałowa.

zabawa

Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi    

10.09     zebranie organizacyjne – zapoznanie z organizacją roku szkolnego, zapoznanie z  dokumentami wewnątrzszkolnymi.                                                                                                                       

22.10.     drzwi otwarte.                                                                                                                                                      

03.12     drzwi otwarte.                                                                                                                                           

21.01      wywiadówka, podsumowanie I półrocza.                                                                                             

31.03      drzwi otwarte.                                                                                                                                                   

12.05.    drzwi otwarte.                                                                                                                                       

09.06.    zebranie podsumowujące rok szkolny.

RODO

Rodo 1

<<POBIERZ>>

Rodo 2

<<POBIERZ>>

Kalendarz imprez i uroczystości 2019/2020

<<POBIERZ>>