Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baborowie.

Od 1 września 2018 r. pełniącym obowiązki dyrektora szkoły jest Pani Justyna Białasik.