Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie