Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Strona główna

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA – terminy w postępowaniu uzupełniającym

Wyniki rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie internetowej szkoły, na facebook szkoły i w szkole ( wywieszone listy na oknie) zgodnie z nowymi wytycznymi  Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r.

 

Terminy:

Od 28 kwietnia do 8 maja 2020 r. złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.

20 maja od godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

Do 25  maja potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia                w postaci pisemnego oświadczenia

27 maja od godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Terminy:

Od 28 kwietnia do 8 maja 2020 r. złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwsze

14 maja 2020 r. od godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

Od 18 maja do 21 maja potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22 maja od godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych