Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Strona główna

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU

27 września 2019r. o godz. 15:00
odbędzie się uroczystość nadania sztandaru
Szkole Podstawowej im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego
w Baborowie.

ZAPRASZAMY