Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Strona główna

RADA RODZICÓW - INFORMACJA

DRODZY RODZICE! DRODZY RODZICE!

Bez Państwa czynnego udziału nie będziemy mogli realizo-wać kolejnych zadań. Chcemy aby w naszej szkole tętniło ży-cie, a dzieci czuły się tu dobrze. Pragniemy kontynuować podjęte działania i liczymy na Państwa wsparcie.Wpłacając kwotę powyżej rekomendowanej, mogą Państwo w większym stopniu współuczestniczyć we wspieraniu, na-gradzaniu oraz zachęcaniu uczniów naszej szkoły do wzmo-żonej antywności pozalekcyjnej.

PLAKAT RR 1