Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Strona główna

PASOWANIE NA UCZNIA 2019

14 października w Szkole Podstawowej im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie, odbyło się pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Przybyli zaproszeni goście: pani dyrektor- Justyna Białasik, rodzice, nauczyciele i uczniowie klasy trzeciej. Pierwszaki ubrani w świąteczne stroje galowe, w kolorowe birety na głowach błysnęli talentem. Przedstawili się publiczności. Wykazali się znajomością ruchu drogowego, szeroką wiedzą o ojczyźnie i ekologii. Pięknie zaśpiewane piosenki,przyjaźń, koleżeństwo w grupie rówieśniczej, wysoka kultura osobista to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym szkoły pierwszacy złożyli ślubowanie . Następnie pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Nowi uczniowie szkoły złożyli odciski w kronice szkolnej, otrzymali życzenia, dyplomy i upominki od kolegów i koleżanek z klasy trzeciej. Rodzice, którzy przybyli w licznym gronie, zorganizowali „ słodki poczęstunek”. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

20191014 10061920191014 10062320191014 10122820191014 10183520191014 10183520191014 10204320191014 10205020191014 10220920191014 10242520191014 102643