Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

KALENDARZ 2020/21

Kalendarz roku szkolnego     2020/2021                

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
 3. Ferie zimowe 15 – 28 lutego 2021 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna 01 – 06 kwietnia 2021 r.
 5. Egzamin ósmoklasisty 25 – 27 maja 2021 r.
 6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
 7. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada – Wszystkich Świętych                                                                                                                                              
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25-26 – Boże Narodzenie,

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Trzech Króli,

5 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja – Święto Pracy,

3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,

 czerwca – Boże Ciało

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

28 września 2020 r.  – Dzień Patrona

14 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie na ucznia klasy 1,

4-5 stycznia 2021 r. – dni wolne po przerwie świątecznej,

25-27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty,

4 czerwca 2021 r.  – dzień po Bożym Ciele.

 

Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi    

08.09 – Zebranie organizacyjne klasy 4-8– zapoznanie z organizacją roku szkolnego, zapoznanie z dokumentami wewnątrzszkolnymi. 

 08.09 – Zebranie organizacyjne klasy 0-3– zapoznanie z organizacją roku szkolnego, zapoznanie z dokumentami wewnątrzszkolnymi                                                                                                                    
27.10. – drzwi otwarte (mogą być online)                                                                                                                                              
08.12. – drzwi otwarte (mogą być online)                                                                                                                                           
02.01. – wywiadówki klasy 4-8, podsumowanie I półrocza

03.01. – wywiadówki klasy 0-3, podsumowanie I półrocza.                                                                                                                                    
13.04. – drzwi otwarte (mogą być online)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
01.06. – zebranie podsumowujące rok szkolny – klasy 4-8

02.06. – zebranie podsumowujące rok szkolny – klasy 0-3

Godziny pracy szkoły

 1. 06.40 – 07.40
 2. 07.40 – 08.25
 3. 08.35 – 9.20
 4. 09.30 – 10.15
 5. 10.25 – 11.10
 6. 11.20. – 12.05
 7. 12.25. – 13.10
 8. 13.15 – 14.00
 9. 14.05 – 14.50
 10. 14.55 – 15.40