Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

KALENDARZ 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego     2019/2020                

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                                2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna                                                                  23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe 27 stycznia                                                                       9 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia                                           14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty                                                                            21 -23 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                                 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie 27 czerwca                                                                           31 sierpnia 2020 r.

 

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada                Wszystkich Świętych                               

11 listopada              Narodowe Święto Niepodległości,

25-26 grudnia            Boże Narodzenie,

1 stycznia                  Nowy Rok,

6 stycznia                  Trzech Króli,

13 kwietnia                Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja                       Święto Pracy,

3 maja                       Święto Konstytucji Trzeciego Maja,

11 czerwca                Boże Ciało

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

27.09.              nadanie sztandaru,

14.10.              Dzień Edukacji Narodowej, pasowanie na ucznia klasy 1,

2-3.01.             dni wolne po przerwie świątecznej,

21,22,23.04.    egzamin ósmoklasisty,

12.06.              dzień po Bożym Ciele.

 

Harmonogram zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi    

10.09 zebranie organizacyjne zapoznanie organizacją roku szkolnego, zapoznanie z dokumentami wewnątrzszkolnymi.

22.10.  drzwi otwarte.        

03.12   drzwi otwarte.                 

21.01   wywiadówka, podsumowanie I półrocza.

31.03  drzwi otwarte.                                                                          

12.05  drzwi otwarte.     

09.06.  zebranie podsumowujące rok szkolny.