Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

W piątek od godziny 9.00 do godziny 12.00 można odebrać w szkole zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

  1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
  2. a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
    ALBO
    b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
  4. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

<<POBIERZ>>

Podręczniki wypożyczane będą w bibliotece szkolnej.

Rodzice kupują tylko podręczniki do religii i do oddziałów przedszkolnych.

Informacja do rodziców oddziałów przedszkolnych-podręczniki są już zamówione.

Plakaty wykonane przez uczennice klasy 6 naszej szkoły.

Uczennice narysowały zalety i wady tego sposobu uczenia się.

Zobaczcie plakaty, kliknijcie na zdjęcie.

Mikolajczak plakatNowak plakatPatola plakatWarczynska plakat

Konkurs zostanie przeprowadzony online na platformie - Dzwonek.pl

Terminarz:

Żaczek(kl. 2) – Konkurs próbny - 26.05.2020, godz. 16:45

                  Konkurs – 05.06.2020, godz. 16:45

Maluch(kl. 3, 4) – Konkurs próbny – 26.05.2020, godz. 14:30

                   Konkurs – 04.06.2020, godz. 17:00

Beniamin(kl. 5, 6) – Konkurs próbny – 25.05.2020, godz. 17:15

                       Konkurs – 03.06.2020, godz. 17:15

Kadet(7, 8) – Konkurs próbny – 25.05.2020, godz.14:15

                Konkurs – 02.06.2020, godz. 16:45

Instukcja dla ucznia

<<POBIERZ>>

 

Z okazji tego święta organizowaliśmy w szkole zdjęcie żywej flagi ze słodką niespodzianką. W tym roku ten dzień świętowaliśmy w domu. Pojawiły się różne pomysły, zaangażowały się całe rodziny.
DZIĘKUJEMY.
Było wesoło, smacznie i biało-czerwono.
 
20200430 10553620200502 105415
20200502 172225
20200503 121725
P 20200502 120357
P 20200502 120543
received 228001888493727
received 254273955775467
Resized 20200502 1054061 2
Screenshot 2020 05 02 17 11 02 568 com.google.android.apps.messaging
 
 

Nauczanie zdalne w naszej szkole odbywa się na platformie dukacyjnej E-NAUKA

adres: www.spbaborowo.cuwszamotuly.pl