Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

REKRUTACJA 2020/2021

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie internetowej szkoły, na facebook szkoły i w szkole ( wywieszone listy na oknie) zgodnie z nowymi wytycznymi  Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r.

Terminy:

10 kwietnia o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

Do 17 kwietnia potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20 kwietnia o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wyniki rekrutacji do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021 będą dostępne na stronie internetowej szkoły, na facebook szkoły i w szkole ( wywieszone listy na oknie) zgodnie                 z nowymi wytycznymi  Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r.

Terminy:

Do 10 kwietnia złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

15 kwietnia o godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

Do 20  kwietnia  potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

21 kwietnia o godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Potiwrdzenie woli:

- klasa 1

- przedszkole

Wniosek klasa 1 z obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek klasa 1 spoza obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek klasa 0 z obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek klasa 0 spoza obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek do przedszkola z obwodu szkoły

<<POBIERZ>>

Wniosek do przedszkola spoza obwodu szkoły

<<POBIERZ>>