Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Biblioteka

Opiekun biblioteki:

mgr Izabela Welter.

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek- 12:45 – 15:45

Wtorek- nieczynne

Środa – 8:50- 10:50

Czwartek – 7:50-12:50

 IMG 20191023 103304IMG 20191023 103350IMG 20191024 094308IMG 20191024 101605

RGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 1. Postanowienia ogólne:

1.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele , inny pracownicy szkoły po uprzednim zapisaniu się i założeniu karty czytelnika oraz rodzice uczniów naszej szkoły.

 1. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Biblioteka jest czynna wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego i umieszczonego na drzwiach wejściowych. Harmonogram może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. wraz ze zmianą planu lekcji, harmonogramu dowozów, itp.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

8.Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.

 1. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się  regulaminem biblioteki i przestrzegać go.
 2. Biblioteka gromadzi materiały niezbędne do realizacji programu szkoły, wśród nich są :
 3. a) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 4. b) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
 5. c) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,
 6. d) wydawnictwa informacyjne i albumowe,
 7. e) czasopisma dla dzieci i młodzieży,
 8. f) czasopisma ogólno-pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
 9. g) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
 10. h) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
 11. i) zbiory multimedialne,
 12. j) materiały regionalne i lokalne.

11.Bibliotekarz prowadzi zajęcia biblioteczne w oddziałach przedszkolnych w każdy czwartek tygodnia.

 1. Zasady korzystania z Wypożyczalni:

1.Książki wypożycza się wyłącznie na własne nazwisko i  własną kartę czytelniczą.

2.Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 3 tygodni.

3.Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

4.Wypożyczający jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę , dotyczy to również podręczników szkolnych.

III. Zasady korzystania z Czytelni

 1. W czytelni obowiązuje cisza,

2.Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów

 1. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych
 2. Książki i czasopisma należy szanować.