Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Biblioteka

Opiekun biblioteki: mgr Izabela Welter.

Bez nazwy

PROŚBA KSIĄŻKI

 1. Chroń i szanuj ksiązki
 2. Nie pisz na mych kartkach
 3. Nie rysuj na mych kartkach
 4. Używaj zakładki, nie zginaj rogów
 5. Na półce mnie stawiaj ,dbaj o me okładki
 6. Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić
 7. Nie czytaj gdy jadasz
 8. Nie brudz mnie rakami, to ci będę służyć latami
 9. Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, wiedz, że wtedy nigdy do mnie nie porwócisz

                                                                                                    Książka

Stoją książki w bibliotece,

a w tych książkach cały świat…

/L. Krzemieniecka/

 

Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.

/Kartezjusz/

Biblioteka szkolna czynna jest  w następujące dni i godziny :

Poniedziałek – 15:10 – 16:10

Wtorek  - 11:15 – 16:15

Środa  - nieczynna

Czwartek – nieczynna

Piątek – 7:45 – 11:45

 

Regulamin Biblioteki szkolnej:

Postanowienia ogólne:

1.Czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem szkoły, jednak może on  ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. wraz ze zmianą planu lekcji, harmonogramu dowozów, itp.

2.Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.Uczniowie nie mają wolnego dostępu do książek na półkach. Należy stanąć w wyznaczonym miejscu przed biurkiem znajdującym się przy wejściu do biblioteki i zaczekać na podejście pani bibliotekarki .

4.Przed podejściem do biblioteki czytelnik powinien zdezynfekować dłonie.

 1. Osoby chcące skorzystać z zasobów bibliotecznych czekają w kolejce z zachowaniem bezpiecznych odstępów .

6.Czytelnicy powinni przyjść z przygotowana listą książek, które chcieliby wypożyczyć.

7.Oddana książka przebywa na kwarantannie przez 3 dni.

8.W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 1. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.

10.Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.

11.W przypadku, gdy czytelnik nie przeczytał książki, może uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza na zmianę terminu jej zwrotu.

12.W przypadku niezwrócenia książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić czytelnikowi wypożyczenia następnych pozycji.

13.Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbania o zbiory.

14.Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do  odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

15.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: a) uczniowie b) pracownicy szkoły c) rodzice uczniów d) inni użytkownicy – za zgodą dyrektora szkoły

10.Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się  regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

 Zasady korzystania z Czytelni

1.W czytelni obowiązuje cisza,

2.Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów

3.Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych

4.Książki i czasopisma należy szanować.

 

W ramach programowania czytelnictwa biblioteka  organizuje:

-konkursy czytelnicze dla uczniów,

- zajęcia , spotkania czytelnicze dla najmłodszych ,

-systematyczne wzbogacanie księgozbioru o nowe pozycje literackie

-spotkania czytelnicze w świetlicy szkolnej.