Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

INNOWACJE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 202021

Nowe logo Kraina Muzyki bez tla.png

„Muzyka to matematyka”

Temat innowacji:

„Muzyka to matematyka” z programem KRAINA MUZYKI.

Nazwa placówki:  

Szkoła Podstawowa im. ppłk Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Autor innowacji:

Magdalena Miga

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja:

Wychowanie przedszkolne- rytmika

Data wprowadzenia innowacji:

1 września 2020 r.

Data zakończenia innowacji:

28 maj 2021r.

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji

Innowacja „Muzyka to matematyka” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. 

Do stworzenia innowacji zainspirował mnie udział w programie edukacyjnym Kraina Muzyki, zdobyte w nim doświadczenia, oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne. 

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków myślenia matematycznego i logicznego na podstawie zasad muzyki, przybliżanie wartościowej literatury muzycznej oraz rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.

Opis innowacji:

Wstęp:

Muzyka towarzyszy człowiekowi od dawna. Dzisiaj współistnieje z nami wszędzie: rano przy kawie - sączy się z radia, towarzyszy nam w drodze do pracy, słuchamy jej na zakupach, na rynku, chodząc na koncerty. Jest wszechobecna!!! A jakże mało poświęcamy jej uwagi i namysłu! Dzisiejsze wydarzenia kulturalne pozwalają nam przeważnie w sposób bierny obcować ze sztuką, dlatego paradoksalnie, mimo globalizacji i wirtualizacji, coraz mniej czasu poświęcamy na aktywne muzykowanie. Na szczęście przedszkolaki muzykują na co dzień. Dzieci do 10 roku życia mają naturalną zdolność do odwzorowywania układów melodyczno – rytmicznych oraz do spontanicznego muzykowania. Niestety zdolność ta może zaniknąć, jeżeli najbliższe środowisko (dom, przedszkole, szkoła) nie będzie stymulowało dziecka zabawami słowno – muzycznymi lub piosenkami, tańcem czy zabawami rytmicznymi. Kraina Muzyki to program edukacyjny dla przedszkolaków i ich rodziców, dedykowany również nauczycielom. Inspirowany metodami np: Batii Strauss, Zoltana Kodaly'a, Carla Orff'a, autorka proponuje poszerzanie dziecięcej świadomości o wiedzę
z zakresu elementów dzieła muzycznego. Wprowadza też kolejno instrumenty muzyczne podzielone na rodziny : klawiszowe, smyczkowe, dęte i perkusyjne. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Muzyka to matematyka” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko.

Cele innowacji:

 

 • • popularyzacja powszechnej edukacji muzycznej
 • • rozwijanie myślenia matematycznego i logicznego na podstawie zasad muzyki
 • • przybliżanie wartościowej literatury muzycznej
 • • obcowanie z nomenklaturą muzyczną w miarę dziecięcych możliwości
 • • rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej
 • • poznanie instrumentów muzycznych
 • • nauka gry na wybranych instrumentach, śpiewu, tańca
 • • wspieranie rozwoju fizycznego podczas muzyczno–ruchowych aktywności
 • • dziecko widzem i aktorem– wdrażanie do świadomego odbierania sztuki
  i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
 • • kultywowanie polskiego folkloru muzycznego

Metody i formy:

Metody: podające, poszukujące, praktycznego działania,

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

 • Instrumenty perkusyjne
 • Dzwonki diatoniczne
 • Rekwizyty

Częstotliwość zajęć:

Raz w tygodniu 

 

programowanie

„Kodowanie Na Dywanie”

Temat innowacji:

„Kodowanie na dywanie” z programem Uczymy dzieci programować.

Nazwa placówki:  

Szkoła Podstawowa im. ppłk Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Autor innowacji:

Magdalena Miga

Przedmiot, na którym będzie wprowadzona innowacja:

Wychowanie przedszkolne

Data wprowadzenia innowacji:

1 września 2020 r.

Data zakończenia innowacji:

28 maj 2021r.

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji

Innowacja „Kodowanie na dywanie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. 

Do stworzenia innowacji zainspirował mnie udział w programie edukacyjnym Uczymy dzieci programować, zdobyte w nim doświadczenia, oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne. 

Nie bez wpływu na decyzję o potrzebie wprowadzenia działań innowacyjnych była też sytuacja edukacyjna wywołana pandemią Covid - 19.

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie
i eksperymentowanie.

Opis innowacji:

Wstęp:

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. 

Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków.

Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści.

Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „Kodowanie na dywanie” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.

Cele innowacji:

 • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, 
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
 • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych (cel zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021)

Metody i formy:

Metody: podające, poszukujące, praktycznego działania,

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

 • Narzędzia do kodowania offline (mata do kodowania „Kodowanie na dywanie”, Mini mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne),
 • Mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu,
 • Tablica multimedialna,
 • Platformy do zdalnego nauczania 

Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

Uczniowie:

 • Eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów, 
 • Chętnie pracują w zespołach, dyskutują i szukają kompromisowych rozwiązań, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych,
 • Bezpiecznie, świadomie, czynnie i twórczo korzystają z nowoczesnych technologii

Nauczyciele:

 • Chętnie sięgają po narzędzia TiK w swojej pracy, 
 • Poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje, 

Rodzice uczniów:

 • Chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko,
 • Poszerzają swoją wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci

Placówka:

 • Wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno - metodyczne,
 • Podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym

Częstotliwość zajęć:

Raz w tygodniu 

Bloki tematyczne zajęć (zajęcia uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego dla...etapu edukacyjnego, są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem, podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone w ramach programu Uczymy dzieci programować):

Wrzesień:

 • Jak dobrze was widzieć - powrót do przedszkola/szkoły;
 • Droga do przedszkola/szkoły - bezpieczeństwo;
 • Przez park, las i ogród idzie Pani Jesień;
 • Jesień kolorami zakodowana;

Październik

 • Dary jesieni;
 • Warzywnie...owocowo...zdrowo;
 • Jesienne dbanie o zdrowie;
 • Jesienne nastroje;

Listopad

 • Za oknami szaro, za oknami zimno;
 • Kolorowe parasole;
 • Nie tylko na poczcie - różne sposoby komunikacji;
 • Zwierzęta szykują się do zimy;

Grudzień

 • Przybądź Święty Mikołaju;
 • Czekamy na zimę;
 • Coraz bliżej święta;
 • Żegnamy Stary Rok, witamy Nowy Rok;

Styczeń

 • Zakodowane sporty zimowe;
 • Zimowe zabawy;
 • Moja babcia, mój dziadzio;
 • Bezpieczne ferie

Krótka charakterystyka poszczególnych bloków tematycznych (wybierz te fragmenty, które będą odpowiednie do Twojej sytuacji):

Wrzesień:

Temat: Jak dobrze was widzieć - powrót do przedszkola/szkoły

W tym roku powrót do przedszkola/szkoły będzie wyglądał inaczej niż w ubiegłych latach. Będziemy musieli zwrócić uwagę na zachowanie szczególnej higieny rąk i dystans społeczny. Nie możemy jednak zapomnieć o potrzebie kontaktu z rówieśnikami i budowaniu relacji w grupie/klasie. Na pierwszych zajęciach poszukamy rozwiązań łączących bezpieczeństwo z budowaniem relacji.

Zadanie offline

Zajęcia rozpoczną się wspominaniem wakacyjnych przygód, a dokładnie tworzeniem offlinowego kodu, na podstawie którego odkryjemy w jakich miejscach spędziły dzieci wakacje. Kod stworzymy przy pomocy symboli graficznych, przypomnimy ogólne zasady tworzenia programów.

Następnie wspólnie zaprojektujemy symbole graficzne „witam - nie dotykach”, czyli bezpieczne sposoby na powitanie, bez podawania dłoni. Od tej pory dzieci wchodząc do sali/klasy będą wybierać sposób przywitania się.

Temat: Droga do przedszkola/szkoły - bezpieczeństwo

Bezpieczna droga do przedszkola/szkoły to bardzo ważny temat, warto o nim pamiętać i poruszać go już na początku roku przedszkolnego/szkolnego.

Zadanie offline

Na zajęciach dzieci na bazie wybranych grafik, przeanalizują różne sytuacje/zachowania na drodze, następnie stworzą przy pomocy symboli graficznych kod, który przeprowadzi je po polach, na których znajdują się grafiki przedstawiające zachowania bezpieczne a ominie pola, na których znajdują się grafiki przedstawiające zachowania, które stwarzają niebezpieczeństwo. 

W dalszej części zajęć wspólnie stworzą plakat „bądź bezpieczny na drodze”.

Temat: Przez park, las i ogród idzie Pani Jesień

Ten tydzień przeznaczony będzie na poszukiwanie oznak jesieni w przyrodzie. Przyjrzymy się jak zmienia się park, las i ogród jesienią.

Zadanie offline

Zajęcia rozpoczną się od posegregowania grafik i odnalezienia tych, które kojarzą się z jesienią. Następnie dzieci pogrupują pozostałe grafiki przypisując je do odpowiednich pór roku, w kolejnym kroku uczniowie ułożą jesienne sudoku (małe lub duże w zależności od wieku i możliwości rozwojowych wychowanków).

Temat: Jesień kolorami zakodowana

W tym tygodniu nadal pozostaniemy w temacie jesieni. Tym razem skupimy się na bogactwie jesiennych kolorów i wzorów.

Zadanie offline

Na zajęciach dzieci rozłożą na macie do kodowania grafiki przedstawiające kolorowe liście, uwzględniając dwie cechy: kolor i kształt. Następnie będą odwzorowywać kompozycje z jesiennych liści (układając je na macie lub przyklejając na kartce papieru). 

W kolejnym kroku ułożą z kubków na macie do kodowania, na podstawie słownej instrukcji - rymowanki, jesienny liść.

Październik

Temat: Dary jesieni

Dary jesieni...w sadach i ogrodach pyszne i kolorowe warzywa, owoce, w lesie grzyby, w parkach kasztany...w tym tygodniu postaramy się im bardzo dokładnie przyjrzeć.

Zadanie offline

Na zajęciach zostaną wykorzystane grafiki przedstawiające różnego rodzaju dary jesieni. Zaczniemy od prostych zabaw takich jak układanie rytmicznego wzoru (wstęp do powtórzeń), odwzorowywanie układu elementów, bystre oczko. Następnie skupimy się na grafikach przedstawiających grzyby. Dzieci stworzą na macie do kodowania grę planszową „na grzyby”, następnie zagrają w grę z zachowaniem ustalonych reguł.

Temat: Warzywnie...owocowo...zdrowo

Jesienią nie brakuje dojrzałych owoców i warzyw...ten tydzień poświęcimy na poszukiwanie korzyści jakie niesie za sobą wprowadzanie ich do diety.

Zadanie offline

Kod to inaczej przepis rozwiązania jakiegoś problemu...czy przepis na sałatkę owocowo - warzywną może być kodem? Oczywiście. Na zajęciach w tym tygodniu dzieci stworzą według podanego przepisu sałatkę. 

Wcześniej ułożą przepis z symboli graficznych na macie do kodowania. 

W kolejnym kroku stworzą na macie piramidę zdrowia, obrazując za pomocą kolorowych kubków dane kategorie produktów spożywczych.

Temat: Jesienne dbanie o zdrowie

Jesień to z jednej strony soczyste kolory i piękne jesienne słońce, a z drugiej szarości i zmienna pogoda. W tym tygodniu porozmawiamy o tym jak nie dać się jesiennym przeziębieniom, jak zadbać o odporność i swoje zdrowie.

Zadanie offline

Na tych zajęciach dzieci przyporządkują odpowiedni ubiór do pogody. Na podstawie rozmowy o pogodzie utrwalą też pojęcie warunku. 

W Dalszej części zajęć stworzą algorytm zdrowia, czyli ułożą przy pomocy symboli graficznych kod, który będzie prowadził przez grafiki przedstawiające zachowania prozdrowotne.

Temat: Jesienne nastroje

Kiedy za oknem szaro i ponuro a dzień robi się coraz krótszy nie trudno popaść w nastrój melancholii...w tym tygodniu porozmawiamy o sposobach na dobry nastrój.

Zadanie offline

Zajęcia rozpoczną się od stworzenia z kilku elementów, twarzy przedstawionej na wzorze (dzieci otrzymają kartki z różnymi grafikami oczu, nosa, ust). Następnie dzieci zaprogramują się na dobry humor, czyli stworzą bazę pozytywnych komend poprawiających nastrój.

Listopad

Temat: Za oknami szaro, za oknami zimno

Za oknami szaro, za oknami zimno...tak w skrócie moglibyśmy najczęściej opisać to co widzimy przez okna w listopadzie. My skupimy się jednak na pozytywach i w kroplach deszczu poszukamy muzyki.

Zadanie offline

W tym tygodniu zaproponujemy dzieciom szereg zabaw muzyczno ruchowych...na początku wielkość kropli będzie oznaczała szybkość wykonywania danego ćwiczenia, a kolor kropli jego rodzaj. Następnie różnym kroplom przypiszemy różne instrumenty. W kolejnym kroku, układając kropelkowy program, stworzymy orkiestrę.

Temat: Kolorowe parasole

Za oknami szaro...więc w ramach równowagi dodamy trochę kolorów za pomocą barwnych parasoli.

Zadanie offline

Dzieci pracować będą w oparciu o grafiki różnokolorowych i różnej wielkości parasolek. Na początku stworzą zbiory uwzględniając wielkość, a następnie barwę parasoli. W kolejnym kroku utworzą kod, który przeprowadzi kroplę deszczu po macie do kodowania uwzględniając warunek, że musi przejść przez wszystkie pola, na których znajdują się parasole z zachowaniem właściwej kolejności (od najmniejszego do największego).

Temat: Nie tylko na poczcie - różne sposoby komunikacji

Kiedyś jeśli chcieliśmy wysłać komuś wiadomość szliśmy na pocztę...a teraz? Teraz też...ale mamy również sporo alternatyw. Ten tydzień poświęcimy komunikacji, nie tylko różnym sposobom przekazywania informacji, ale również zasadom dzięki którym, przekazywane przez nas komunikaty będą zrozumiałe przez odbiorcę.

Zadanie offline

Zajęcia rozpoczną się od poszukania różnych sposobów komunikacji (telefon, messenger, sms, mail…). Następnie dzieci zastanowią się co może mieć wpływ na to, że nie zawsze tworzony przez nas komunikat jest odbierany we właściwy sposób. 

W dalszej części zajęć dzieci zbudują konstrukcję z kilku klocków, a następnie przy pomocy słownej instrukcji wytłumaczą osobie, która nie widziała stworzonej przez nich konstrukcji, jak może zbudować identyczną.

Temat: Zwierzęta szykują się do zimy

Coraz bliżej zima, dla zwierząt to szczególny okres, muszą się do niego dobrze przygotować.

Zadanie offline

Dzieci na podstawie słownej instrukcji - rymowanki stworzą na macie do kodowania obrazek - karmnik. 

Następnie z wszystkich dostępnych grafik wybiorą te, które przedstawiają ptaki zimujące w Polsce. Ułożą grafiki z ptakami na polach wskazanych przy pomocy podanych koordynatów.

Grudzień

Temat: Przybądź Święty Mikołaju

Jest taki gość, którego wyglądają dzieci zarówno te małe, jak i trochę większe...ten przybysz porusza się po niebie saniami i  przynosi dzieciom prezenty.

Zadanie offline

Na tych zajęciach dzieci ułatwią zadanie Mikołajowi i stworzą dla niego kod, który zaprowadzi go do wszystkich dzieci czekających na prezenty (grafiki z domami zostaną rozłożone na macie do kodowania, kod zostanie stworzony przy pomocy strzałek kierunkowych, nauczyciel zwróci uwagę na konieczność użycia obrotów w trakcie tworzenia kodu). Jeśli w placówce przewidziana jest wizyta Mikołaja to dzieci dodatkowo ułożą drogę ze strzałek kierunkowych, która pomoże Mikołajowi dotrzeć do ich sali/klasy.

Temat: Czekamy na zimę

Zima to pora roku, na którą czeka wiele dzieci...właściwie nie tyle na samą zimę, co na związany z nią śnieg, lód i zimowe zabawy.

Zadanie offline

Dzieci na podstawie podanych koordynatów ułożą na macie do kodowania napis zima. 

W dalszej części zajęć dołożą symetryczną część obrazka, tworząc w ten sposób płatek śniegu.

Temat: Coraz bliżej święta

Coraz bliżej święta...ten tydzień przeznaczymy na świąteczne przygotowania. Będą kolorowe bombki i łańcuchy, będą świąteczne pierniczki i moc gorących życzeń.

Zadanie offline

Zajęcia rozpoczną się od ułożenia sudoku z różnokolorowych bombek (małego lub dużego, w zależności od wieku i możliwości rozwojowych uczniów). 

Następnie dzieci stworzą kod - przepis na pierniczki. W kolejnym kroku (jeśli jest taka możliwość) upieką pierniczki według stworzonego przepisu, następnie je dowolnie udekorują. 

Temat: Żegnamy Stary Rok, witamy Nowy Rok

Koniec starego roku i początek nowego, to czas podsumowań i planów.

Zadanie offline

W tym tygodniu dzieci podsumują to, czego nauczyły się do tej pory na zajęciach z kodowania, zastanowią się też, czego dalej chciałyby się nauczyć. W następnym kroku stworzą na macie do kodowania grę planszową „Pory roku i miesiące”.

Styczeń

Temat: Zakodowane sporty zimowe

Tym razem porozmawiamy o dyscyplinach sportowych, które uprawiane są zimą.

Zadanie offline

Na tych zajęciach pod kolorami zostaną ukryte różne sporty zimowe. Dzieci będą naśladować sportowców na podstawie wskazanego przez nauczyciela koloru. 

Temat: Zimowe zabawy

W tym tygodniu wykorzystamy śnieg jako...narzędzie do kodowania, a właściwie materiał, z którego tworzyć będziemy kompozycje uwzględniające określone warunki.

Zadanie offline

Jeśli pogoda na to pozwoli, to zajęcia odbędą się w terenie. Dzieci zbudują ze śniegu konstrukcje na podstawie podanych warunków. Jeśli aura nie będzie sprzyjająca ułożą konstrukcje z przygotowanych papierowych bryłek lodu.

Temat: Moja babcia, mój dziadzio

Dzień Babci i dzień Dziadzia, to ważne dni w kalendarzu przedszkolaka i ucznia. Warto je uczcić w szczególny sposób.

Zadanie offline

Na zajęciach dzieci przygotują własnoręcznie prezenty dla swoich dziadków - gry planszowe, w które następnie będą mogli wspólnie zagrać.

Temat: Bezpieczne ferie

Ferie to czas odpoczynku, wyjazdów i beztroskich zabaw...nie możemy jednak zapominać o bezpieczeństwie.

Zadanie offline

Tym razem uczniowie podzielą matę na dwie części: bezpieczną i niebezpieczną. Na jednej umieszczą grafiki przedstawiające bezpieczne/właściwe zachowania podczas zimowych zabaw i wyjazdów, a na drugiej te, które niosą za sobą ryzyko niebezpieczeństwa.

Luty:

W karnawale, w karnawale...

Zakodowany teatr - kodowanie, ruchem, kodowanie gestem

W świecie najpiękniejszych baśni...gdybym był autorem

Cieszymy się końcówką zimy

Marzec:

W marcu jak w garncu - warunki w programowaniu

Tworzymy zakodowany kalendarz pogody…obserwujemy pogodę

Szukamy wiosny...zabawy badawcze

Przyroda się budzi do życia

Kwiecień:

Pisanki, kraszanki, jajka malowane

Wiosna na polu, wiosna w ogrodzie

Dbamy o środowisko...tworzymy kodeks miłośnika przyrody

Zakodowane polskie legendy

Maj

Majowa łąka

Książka to skarb

Kochana mama, kochany tato...tworzymy zakodowane upominki

W świecie roślin, w świecie zwierząt

Czerwiec

Jestem dzieckiem...marzę, myślę, działam

Coraz cieplej, coraz bliżej lato

Moje wakacyjne plany

Czas się pożegnać...podsumowanie programu

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów, ankieta z rodzicami, wywiad z uczniami i rodzicami. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji, wywiadów pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski, wprowadzić niezbędne modyfikacje i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym semestrze.

LOGO czytam z klasa

Innowacja pedagogiczna

 

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja II

 

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Marta Galus

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie III Szkoły Podstawowej w Baborowie.

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 23 września 2020r.              do 21 czerwca 2021r.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy     z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

 1. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe                     i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania,                          od 23 września 2020 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski                               i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie

 1. Cele innowacji

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju                                        i zagranicznych szkół polonijnych,
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
 • Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 23 września 2020r. do                      21 czerwca 2021r. przez jedną godzinę lekcyjną w miesiącu (w ramach zajęć edukacyjnych).

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.  

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Wzór zgody zostanie udostępniony we wrześniu 2020 r. na grupie projektowej.

Ponadto autor projektu udostępni nauczycielom bezpłatne narzędzie                        w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane samodzielnie przez uczniów.

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,             a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 1. Ewaluacja programu

Narzędzia ewaluacyjne:

- Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),

- ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie (przygotowana przez nauczyciela).

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły. ROK SZKOLNY 2019/2020

TEMAT INNOWACJI: „MALI RATOWNICY” – pierwsza pomoc już od przedszkola.

NAZWA PLACÓWKI: Szkoła Podstawowa im. ppłk Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

AUTOR INNOWACJI: mgr Natalia Czekała

PRZEDMIOT, NA KTÓRYM BĘDZIE WPROWADZONA INNOWACJA: zajęcia pozalekcyjne

RODZAJ INNOWACJI: metodyczna

DATA WPROWADZENIA INNOWACJI: listopad 2019r.

DATA ZAKOŃCZENIA INNOWACJI: czerwiec 2020r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są dzieci 5,6-letnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych P6A, P6B. Czas realizacji innowacji obejmuje 8 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem w formie 14 spotkań grupowych. Harmonogram spotkań zostanie przedstawiony rodzicom po ustaleniu liczby uczestników zajęć.

Motywacja i cele wprowadzenia innowacji:

Innowacja „MALI RATOWNICY” – pierwsza pomoc już od przedszkola” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci.

Do stworzenia innowacji zainspirowało mnie zainteresowanie tematyką zdrowia i udzielania pierwszej pomocy, chęć wzbogacania własnego warsztatu pracy poprzez udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Chcę dzielić się podstawową wiedzą oraz umiejętnościami z dziećmi, aby od najmłodszych lat oswajać ich z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi pierwszej pomocy a co za tym idzie ratowania życia.

Głównym celem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym oraz rozwijanie u wychowanków kompetencji kluczowych w sposób najbardziej przyjazny wychowankom: w zabawie, w ruchu, poprzez praktyczne i aktywne działanie oraz uważne słuchanie.

Opis innowacji:

Wstęp:

Każdy z nas może kiedyś znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku, krztuszącej się bądź tracącej przytomność. Musimy wiedzieć, że podejmowanie czynności ratujących życie nie musi dotyczyć tylko osób dorosłych. Dzieci spędzają wiele czasu w szkole, w domu i na podwórku – nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć, dlatego ważne jest, aby miały jak najszerszą wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy już od najmłodszych lat. Dzieci z natury są ciekawe, chcą doświadczać, działać, ale także oswajać się z ważnymi zagadnieniami. Kompetencje społeczne i obywatelskie niezbędne do niesienia pomocy możemy kształtować w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Nauka niesienia pomocy będzie różniła się od tej w przypadku dorosłych i będzie oparta głównie na przystępnych formach przyswajania wiedzy. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji „MALI RATOWNICY” – pierwsza pomoc już od przedszkola” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy w przyszłości będzie musiało zmierzyć się z sytuacją trudną mającą na celu ratowanie ludzkie życie, czy też nie.

Cele innowacji:

 1. Upowszechnienie wśród dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
  2. Zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  3. Wykształcenie umiejętności właściwego powiadamiania służb ratunkowych.
  4. Wykształcenie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie
  i bezpieczeństwo innych.
  5. Kształtowanie postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym

Metody i formy:

Metody: - oparte na słowie (opowiadanie, rozmowa, pogadanka, praca z książką)

            - oparte na obserwacji (pokaz połączony z przeżyciem)

            - oparte na praktycznej działalności uczniów (zajęcia praktyczne)

            - aktywizujące (burza mózgów, sytuacyjna, problemowa, drama)

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne.

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne: sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, przybory i materiały szkolne, apteczka pierwszej pomocy i jej wyposażenie, pluszowe misie, atrapy telefonów, karty pracy i podręcznik do pierwszej pomocy (nauczyciel).

Korzyści wdrożenia innowacji (przewidywane osiągnięcia):

Uczniowie:

-kształtują właściwe nawyki i postawy a pierwsza pomoc staję dla nich czymś naturalnym;

-oswajają się z sytuacjami zagrażającymi życiu

- nabierają pewności siebie w działaniu

Nauczyciele:

-poszerzają swoje kwalifikacje, kompetencje

Rodzice dzieci:

-chętnie współpracują z placówką, do której uczęszcza ich dziecko

- poszerzają swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przez dzieci.

Placówka:

- podniesienie prestiżu placówki w środowisku lokalnym

- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzesz kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych.

Częstotliwość zajęć:

Zajęcia odbywać się będą według wcześniej ustalonego harmonogramu  (1 – 2 razy w miesiącu) w okresie od listopada 2019 roku do czerwca 2020 roku w ramach 14 spotkań.

Bloki tematyczne zajęć:

 1. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
 2. Ważne numery alarmowe.
 3. Apteczka pierwszej pomocy.
 4. Sprawdzanie przytomności.
 5. Wzywanie pomocy.
 6. Krwotok z nosa, oparzenie i otarcie.
 7. Sprawdzenie oddechu.
 8. Pozycja boczna ustalona.
 9. Oddechy ratownicze.
 10. Łańcuch przeżycia.
 11. Akcja reanimacja.
 12. Konkurs plastyczny „Pierwsza pomoc”
 13. Potrafimy ratować – utrwalamy zdobyte wiadomości.
 14. Jestem Małym Ratownikiem – egzamin.

Ewaluacja, wnioski, zalecenia na przyszłość:

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy dzieci, wywiad z nimi ankieta z rodzicami, test wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz podsumowanie konkursu plastycznego. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji , wywiadów, wyników testu oraz zaangażowania w konkurs pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski, wprowadzić niezbędne zmiany i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w przyszłym roku szkolnym.

 

Innowacja pedagogiczna 

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

ogólnopolski projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

 

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Marta Galus

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w kl. II Szkoły Podstawowej w Baborowie.

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 2 września 2019r.              do 31 maja 2020r.

Projekt realizowany będzie w czasie: od 1 października 2019r.                    do 30 kwietnia 2020r.

Miesiąc wrzesień 2019r. będzie miesiącem na przygotowanie do projektu.

Miesiąc maj 2020r. będzie miesiącem dokonywania ewaluacji innowacji pedagogicznej.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

 1. Opis zasadności wprowadzenia innowacji

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe                     i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania,                          od października 2019 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

 1. Cele innowacji

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • III. Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 2 września 2019r. do 31 maja 2020r.

Projekt realizowany będzie od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku przez dwie godziny lekcyjne w miesiącu (w ramach zajęć dodatkowych).

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na stronie projektu. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.  

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Wzór zgody zostanie udostępniony we wrześniu 2019 r. na stronie projektu.

Ponadto autor projektu udostępni nauczycielom bezpłatne narzędzie w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela, samodzielnie przez uczniów lub przez zaproszonych gości.

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,             a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 1. Ewaluacja programu

Narzędzia ewaluacyjne:

- Lekturnik dla każdego ucznia z umieszczoną w niej kartą samooceny po każdym module i na zakończenie,

- ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie.

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.