Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Oddziały

ROK SZKOLNY 2020/2021

Oddział przedszkolny – P5A- 18 uczniów

 • wychowawca - mgr Aldona spichaj
 • nauczczyciel wspomagajacy - mgr Magdalena Księżniakiewicz
 • nauczyciel – mgr Weronika Chudziak
 • nauczyciel mgr Natalia Czekała
 • nauczyciel Izabela Welter

Oddział przedszkolny – P6A - 12 uczniów

 • wychowawca - mgr Weronika Chudziak
 • nauczczyciel wspomagajacy - mgr Magdalena Miga
 • nauczyciel mgr Natalia Czekała
 • nauczyciel mgr Izabela Welter

Klasa I - 17 uczniów

 • wychowawca - mgr Natalia Czekała
 • nauczczyciel wspomagajacy - mgr Zuzanna Grabowska

Klasa II - 13 uczniów

 • wychowawca - mgr Elżbieta Urbańska - Halamska
 • nauczczyciel wspomagajacy - mgr Dawid Łuczak

Klasa III - 13 uczniów

 • wychowawca - mgr Marta Galus
 • nauczczyciel wspomagajacy - lic. Karolina Andrzejewska

Klasa IV - 15 uczniów

 • wychowawca - mgr Daria Głąb

Klasa V - 11 uczniów

 • wychowawca - mgr Kamila Urbaniak

Klasa VI - 21 uczniów

 • wychowawca - mgr Justyna Białasik

Klasa VII - 14 uczniów

 • wychowawca - mgr inż. Elżbieta Kaszkowiak

Klasa VIII - 7 uczniów

 • wychowawca - mgr Hanna Nadborska

ROK SZKOLNY 2019/2020

Oddział przedszkolny - 0A - 15 uczniów

 • wychowawca - mgr Natalia Czekała
 • nauczczyciel wspomagajacy - mgr Magdalena Miga
 • nauczyciel - mgr Marta Galus

Oddział przedszkolny - 0B - 16 uczniów

 • wychowawca - mgr Weronika Chudziak
 • nauczczyciel wspomagajacy - mgr Zuzanna Grabwska
 • nauczyciel - mgr Daria Głąb

Klasa I - 13 uczniów

 • wychowawca - mgr ELżbieta Urbańska-Halamska
 • nauczczyciel wspomagajacy - mgr Dawid Łuczak

Klasa II - 11 uczniów

 • wychowawca - mgr Marta Galus
 • nauczczyciel wspomagajacy - mgr Dawid Łuczak
 • nauczczyciel wspomagajacy - lic. Karolina Andrzejewska

Klasa III - 16 uczniów

 • wychowawca - mgr Maria Sroczyńska
 • nauczyciel wspomagający - mgr Daria Głąb
 • nauczczyciel wspomagajacy - lic. Karolina Andrzejewska

Klasa IV - 11 uczniów

 • wychowawca - mgr Kamila Urbaniak

Klasa V - 21 uczniów

 • wychowawca - mgr Justyna BIałasik

Klasa VI - 14 uczniów

 • wychowawca - mgr inż. Elżbieta Kaszkowiak

Klasa VII - 7 uczniów

 • wychowawca - mgr Hanna Nadborska

Klasa VIII - 9 uczniów

 • wychowawca - mgr Mariola Klockiewicz