Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021               

L.p

Rodzaj zajęć

Prowadzący

1.

Zajęcia sportowe –  klasy 2-3

czwartek, godz. 12.25-13.10

Mateusz Basiński

2.

Kółko teatralno – literackie klasy 1-3 

poniedziałek, godz. 14.05 – 14.50

Natalia Czekała

3.

Zajęcia z elementami pierwszej pomocy                                         

wtorek P6A, godz. 12.10 – 12.40                                             

wtorek P5A, godz. 12.40 – 13.10

Natalia Czekała

4.

Zajęcia sportowe klasy 1-3 (nauczyciel będzie informował na bieżąco o spotkaniach – według potrzeb)

Natalia Czekała

5.

Kółko taneczne                      

poniedziałek klasy 4-8 , godz. 14.05 – 14.50                            

środa klasy 1-3, godz. 13.15-14.00                                    

Magdalena Miga

6.

Kółko matematyczne – klasa VIII                                                   

środa , godz. 14.05 – 14.50                            

Elżbieta Kaszkowiak

7.

Kółko języka polskiego – klasa VIII                                                 

wtorek, godz. 14.55-15.40

Hanna Nadborska

8.

Kółko historyczne                

poniedziałek, godz. 14.55. – 15.40 (nauczyciel będzie informował na bieżąco o spotkaniach – według potrzeb)

Agnieszka Ratajczyk

9.

Kółko języka angielskiego – klasa VIII                                          

piątek, godz. 12.25 – 13.10

Kamila Urbaniak

10.

Chór                                         

czwartek, godz. 14.05 – 14.50

Andrzej Warguła

11.

Kółko plastyczne     klasy 4-7                        

środa, godz.14.05 – 14.50

Maria Sroczyńska

12.

Kółko przyrodnicze  - projekt                        

(nauczyciel będzie na bieżąco informował o spotkaniach – według potrzeb)

                                

Elżbieta Urbańska – Halamska

Zuzanna Grabowska

 Dawid Łuczak

13.

Kółko techniczne     klasy 2-3                  

czwartek, godz. 13.15-14.00

Dominika Goszczyńska

14.

Kółko techniczne klasy 4-6

poniedziałek, godz. 13.15 – 14.00

Dominika Goszczyńska