Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2019/2020                 

                                                                                             

L.p

Rodzaj zajęć

Prowadzący

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – język polski                                     

Klasa 4 – wtorek

godz. 14.05 – 14.50               

klasa 7 – wtorek

godz. 14.55 – 15.40

Hanna Nadborska

2.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka

klasa 4     poniedziałek

godz. 14.05-14.50 

klasa 6    poniedziałek

godz. 7.45 – 8.30

klasa 7   poniedziałek 14.55 – 15.40                

Dominika Goszczyńska

3.

Zajęcia sportowe –       

klasa 4-8                              

Według potrzeb

Justyna Białasik

4.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

klasa 3  czwartek

godz. 13.15-14.00

Maria Sroczyńska

5.

SKS 

klasa 1 i 3 wtorek

godz. 14.05 – 14.50

klasa 4-5 wtorek

godz. 14.50- 15.45             

Mateusz Basiński

6.

Nauka gry na gitarze

poniedziałek

godz. 14.55 – 15.40

Magdalena Miga

7.

Kółko misyjne

dwa razy w półroczu

Anna Bartkowiak

8.

Kółko taneczne

środa

godz. 14.55- 15.40

Magdalena Miga

9.

Kółko matematyczne – klasa VIII

piątek

godz. 14.05-14.50

Elżbieta Kaszkowiak

10.

Kółko języka polskiego – klasa VIII

wtorek

godz. 14.05-14.50

Mariola Klockiewicz

11.

Kółko historyczne

Według potrzeb

Agnieszka Ratajczyk

12.

Kółko języka niemieckiego  - klasa VIII

poniedziałek

godz. 15.15- 16.00

Anna Skotarczak – Basińska

13.

Kółko języka angielskiego – klasa VIII

wtorek

godz. 13.15 – 14.00

Kamila Urbaniak

14.

Zajęcia muzyczne – chór

piątek

godz. 14.05 – 14.50

Andrzej Warguła

15.

Kółko plastyczne

piątek

godz. 7.45-8.30

Maria Sroczyńska

16.

Kółko przyrodnicze dla klas 1-3

środa

godz. 13.15-14.00

Elżbieta Urbańska – Halamska

17.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – język polski                                    

Klasa 5

poniedziałek

godz. 7.45 – 8.30               

Klasa 6

czwartek

godz. 7.45 – 8.30

Mariola Klockiewicz

18.

Kółko techniczne „Maszyny proste czyli jak ruszyć słonia” 

terminy 8.10, 22.10, 5.11, 10.12,14.01

godz. 7.45-8.30

Dominika Goszczyńska

19.

Kółko matematyczne rozwijające zainteresowania

piątek

godz. 13.15 -14.00

Elżbieta Kaszkowiak

20.

Zajęcia czytelnicze w oddziałach przedszkolnych

Izabela Welter

21.

Kodowanie na dywanie dla klasy 1 i oddziałów przedszkolnych

Magdalena Miga