Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Samorząd Uczniowski

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca szkoły-Natalia Nowak- uczennica klasy VIII
Zastępca przewodniczącej-Michał Serba-uczeń klasy VII
Zastępca przewodniczącej-Jakub Dardas-uczeń klasy III

W składzie Zarządu są również:
Krzysztof Wiśniewski-klasa I
Hanna Kaczmarek- klasa II
Zofia Piotrowska- klasa II
Jolanta Nowak-klasa IV
Jadwiga Ciesielska-klasa V
Tomasz Przepiórka-klasa V
Małgorzata Napierała-klasa VI

Opiekunowie SU:
p. Kamila Urbaniak i p. Magdalena Miga

SU1

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPŁK. MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO W BABOROWIE 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów
 • Diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • Rozwijanie form współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego

- Zebranie przedwyborcze

- Przeprowadzenie kampanii wyborczej

- Zebranie powyborcze: omówienie wyników wyborów

 • Ustalenie planu działań na cały rok
 • Wywieszenie na tablicy SU składu SU
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Organizacja słodyczy – Dzień chłopca w naszej szkole

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie przedstawienia, życzenia dla wszystkich pracowników szkoły, kartki z życzeniami
 • Dzień Drzewa – konkurs plastyczny na jesienne drzewo, zorganizowanie pogadani z przedstawicielami Zespołu Szkół Leśnych w Goraju
 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Przyborówku
 • Aktualizacja gazetki, profilu szkoły na portalu społecznościowym oraz strony internetowej
 • Międzynarodowy Dzień bez Przemocy - pogadanka

Listopad

 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości
 • Wszystkich Świętych – gazetka okolicznościowa
 • Kultywowanie tradycji Święta Zmarłych – dbanie o grób patrona
 • Andrzejki – dyskoteka – przygotowanie zabaw

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki
 • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego
 • Przygotowanie gazetki szkolnej SU o tematyce świątecznej

Styczeń

 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka
 • Apel – bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych
 • Konkurs – praca plastyczna „Bezpieczne ferie”
 • Apel podsumowujący pracę w I półroczu

Luty

 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono

- (kupon na dodatkowe nieprzygotowanie na dowolny przedmiot)

 • Światowy Dzień Kota 17 lutego– zbiórka karmy (nie tylko dla kota)
 • Tłusty Czwartek – poczęstunek w klasach
 • Dyskoteka karnawałowa

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet
 • Gazetka szkolna SU
 • Przywitanie Wiosny
 • Wiosna, ach to Ty! – ogłoszenie konkursu na najbardziej ukwieconą i kolorową klasę
 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną
 • Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej
 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja

Maj

 • Święta majowe –współudział w apelu
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka
 • Święto Patrona Szkoły
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny
 • Zorganizowanie kiermaszu podręczników szkolnych

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego
 • Akcja nakrętki
 • Zbiórka karmy dla zwierząt
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej
 • Udział w uroczystościach szkolnych
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • Praca na rzecz szkoły
 • Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Magdalena Miga, Kamila Urbaniak

REGULAMIN - <<POBIERZ>>