Szkoła Podstawowa

im.ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

WOLONTARIAT

Plan wolantariatu na rok szkolny 2020/2021

WOLONTARIAT W SZKOLE- plan pracy na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie

Nr

NAZWA AKCJI CHARYTATYWNEJ

DATA

ORGANIZATOR

CEL

ZBIÓRKA

1

Wielka Zbiórka Książek

08 IX – 11 X 2020 r.

Fundacja Zaczytani.org

przekazanie książek do placówek medycznych w całej Polsce

książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000. roku

2

Akcja Pluszowego Misia

II połowa IX –                   25 XI 2019

Fundacja Mam Marzenie

przekazanie nowych pluszowych maskotek dla mały pacjentów oddziałów szpitalnych   m. in.:                  w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi

pluszowe maskotki                      i artykuły szkolne

3

Zbiórka pustych opakowań po klejach Amos

rok szkolny 2020/2021

firma Amos

wsparcie programu dożywiania dzieci Polskiej Akcji Humanitarnej (Pajacyk)

puste opakowania po klejach

4

Zbiórka plastikowych nakrętek

rok szkolny 2020/2021

SP w Baborowie

zbiórka nakrętek na cel charytatywny (dla konkretnego dziecka)

nakrętki

5

Góra Grosza

XI/XII 2020

Towarzystwo Nasz Dom

pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych

bilon

6

Zbiórka dla „Przytuliska                  u Wandy” w Przyborówku

X 2020

SP w Baborowie

pomoc zwierzętom przebywającym w schronisku

karmy, art. przemysłowych

7

Kolorowe kredki

 

SP w Zagościńcu

zbiórka kredek dla dzieci w szpitalach, sprzedaż biżuterii z kredek

kredki (nowe, używane)

8

Marzycielska Poczta

III/IV 2021

Fundacja Dobry Uczynek

wysyłanie tradycyjnych listów                     i kartek do chorych dzieci z całej Polski

listy

9

Kredki dla Afryki

 

Fundacja ASANTE

zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci uczących się                                  w afrykańskich szkołach

przybory szkolne :kredki, farby, długopisy, ołówki, zeszyty, nożyczki, kleje, linijki, ekierki, liczydła, kred, gumek, temperówek (przybory mogą być używane pod warunkiem, że są w dobrym stanie).

10

Opieka nad grobem patrona szkoły

rok szkolny 2020/2021

SP Baborowo

szerzenie pamięci o patronie szkoły, dbanie o godny wygląd grobu

-


Wyżej wymienione akcje charytatywne są zaplanowanymi działaniami na cały rok szkolny 2020/2021. W przypadku pojawienia się innych, ciekawych inicjatyw istnieje możliwość ujęcia ich w haromonogramie działań szkoły.


…………………………………………………………….

koordynator wolontariatu

mgr Marta Galus

Sprawozdanie z działalności wolontariatu

I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Głównym celem działalności wolontariatu jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Dla większego zapoznania uczniów i rodziców z działaniami w ramach wolontariatu przygotowana została gazetka na korytarzu szkolnym. Informacje o wolontariacie zamieszczane są również na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Działania wolontariatu w I półroczu roku szkolnego 2019/2020:

Zbiórka zabawek, książek i gier dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka (03 IX - 23 IX 2019). Celem akcji było zebranie i przekazanie nowych zabawek, gier i książek do oddziałów Centrum Zdrowia Dziecka. Do akcji, która odbyła się w naszej placówce, aktywnie i chętnie włączył się Zespół Szkół w Mieście Obrzycko.

Zbiórka dla Przytuliska u Wandy w Przyborówku (04 X - 16 X). Celem akcji była zbiórka karmy oraz artykułów przemysłowych potrzebnych w schronisku.  Zebrano ponad 133 kg suchej karmy, 40 kg mokrej karmy, koce, materace, poduszki, zabawki dla zwierząt oraz smycze.

Zbiórka plastikowych nakrętek (07 XI - 30 XI). Zbiórka nakrętek dla 3-letniej Adrianny  z głębokim niedosłuchem na aparat słuchowy.

Sprzedaż cegiełek (klasowo i indywidualnie) na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski w Szamotułach (X - 05 XII). Podczas zbiórki zebrano łączną kwotę 120 zł, która została przekazana na pomoc dzieciom ze Stowarzyszenia dzieci i młodzieży specjalnej troski w Szamotułach.

Akcja Pluszowego Misia (04 XI - 22 XI). Organizatorem akcji jest Fundacja Mam Marzenie. Celem akcji było zebranie i przekazanie nowych pluszowych maskotek oraz artykułów szkolnych dla mały pacjentów oddziałów szpitalnych m. in.: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi.

Sprzedaż kartek świątecznych ( 01 XII - 18 XII). Organizatorem akcji było AMUN - Wydawnictwo Artystów Malujących Ustami i Nogami Spółka z o.o. Celem akcji było zebranie pieniędzy na rzecz artystów malujących ustami i nogami.

Akcja Paczka dla Bohatera (11 XI - 13 XII). W ramach tej akcji razem z innymi  placówkami oświatowymi z naszej gminy oraz harcerzami ze szczepu ANTYDES i Urzędem Miasta i Gminy w Szamotułach zbieraliśmy żywność i artykuły chemiczne dla kombatantów.

Akcja Góra Grosza (25 XI - 02 I). Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne - pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Spostrzeżenia i wnioski do dalszej pracy:

kontynuować działania w ramach wolontariatu

promować ideę pomagania w środowisku szkolnym i lokalnym

Koordynator

Marta Galus

WOLONTARIAT W SZKOLE- plan pracy na rok szkolny 2019/2020

Nr

NAZWA AKCJI CHARYTATYWNEJ

DATA

ORGANIZATOR

CEL

ZBIÓRKA

1

Zbiórka dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka

03 IX – 23 IX 2019

 

przekazanie nowych zabawek, książek i gier do oddziałów Centrum Zdrowia Dziecka

zabawki, książki, gry

2

Akcja Pluszowego Misia

II połowa IX –                   25 XI 2019

Fundacja Mam Marzenie

przekazanie nowych pluszowych maskotek dla mały pacjentów oddziałów szpitalnych   m. in.: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi

pluszowe maskotki                      i artykuły szkolne

3

Zbiórka pustych opakowań po klejach Amos

 

firma Amos

wsparcie programu dożywiania dzieci Polskiej Akcji Humanitarnej (Pajacyk)

puste opakowania po klejach

4

Zbiórka plastikowych nakrętek

 

SP w Baborowie

zbiórka nakrętek na cel charytatywny (dla konkretnego dziecka)

nakrętki

5

Góra Grosza

XI/XII 2019

Towarzystwo Nasz Dom

pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych

monety

6

Zbiórka dla „Przytuliska                  u Wandy” w Przyborówku

X 2019

SP w Baborowie

pomoc zwierzętom przebywającym w schronisku

karmy, art. przemysłowych

7

Kolorowe kredki

 

SP w Zagościńcu

zbiórka kredek dla dzieci w szpitalach, sprzedaż biżuterii z kredek

kredki (nowe, używane)

8

Wielka Zbiórka Książek

23 IV - 23 V 2020

Fundacja Zaczytani.org

przekazanie książek do placówek medycznych w całej Polsce

książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000. roku

 

koordynator wolontariatu: Marta Galus