PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Kl. I

  • edukacja wczesnoszkolna
  • j. angieslki
  • religia  -  

KL. II

  • edukacja wczesnoszkolna
  • j. angieslki
  • religia

Kl. III

  • edukacja wczesnoszkolna
  • j. angieslki
  • religia

Kl. IV

Kl. V

KL. VI

KL. VII